Testing progeny of beech plus trees in terms of height stability (preliminary study from northern Poland)
PBN-AR
Instytucja
Instytut Badawczy Leśnictwa
Książka
Tytuł książki
2014 IUFRO. Forest Tree Breeding Conference. Book of Abstracts
Data publikacji
2014
ISBN
Wydawca
Publikacja
Główny język publikacji
en
Tytuł rozdziału
Testing progeny of beech plus trees in terms of height stability (preliminary study from northern Poland)
Rok publikacji
2014
Strony (od-do)
26
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Hasło encyklopedyczne
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
Forest Tree Breeding Conference
Początek konferencji
2014-08-25
Koniec konferencji
2014-08-29
Lokalizacja konferencji
Praga
Kraj konferencji
CZ
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Cechy publikacji
Abstract
Abstrakt
Inne
System-identifier
PBN-R:686304