Provenance-based variation of growth reactions of four origins of Norway spruce (Picea abies) to climate conditions in Eastern Poland
PBN-AR
Instytucja
Instytut Badawczy Leśnictwa
Książka
Tytuł książki
TRACE. Tree Rings in Archaeology, Climatology and Ecology. Program and Abstracts of the Dendrosymposium 2013
Data publikacji
2013
ISBN
Wydawca
Publikacja
Główny język publikacji
en
Tytuł rozdziału
Provenance-based variation of growth reactions of four origins of Norway spruce (Picea abies) to climate conditions in Eastern Poland
Rok publikacji
2013
Strony (od-do)
55
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
TRACE. Tree Rings in Archaeology, Climatology and Ecology
Początek konferencji
2013-05-08
Koniec konferencji
2013-05-11
Lokalizacja konferencji
Viterbo
Kraj konferencji
IT
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Cechy publikacji
Abstract
Abstrakt
Inne
System-identifier
PBN-R:688913