Phosphite fertilisers as inhibitors of Chalara Fraxinea growth in in vitro experiment
PBN-AR
Instytucja
Instytut Badawczy Leśnictwa
Książka
Tytuł książki
COST Action FP1103 FRAXBACK 4th MC Meeting & Workshop "Frontiers in ash dieback research", 4-6th of September 2013, Sankt Gertrud Konferens, Malmö, Sweden
Data publikacji
2013
ISBN
Wydawca
Publikacja
Główny język publikacji
en
Tytuł rozdziału
Phosphite fertilisers as inhibitors of Chalara Fraxinea growth in in vitro experiment
Rok publikacji
2013
Strony (od-do)
40-42
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Hasło encyklopedyczne
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
COST Action FP1103 FRAXBACK 4th MC Meeting & Workshop "Frontiers in ash dieback research"
Początek konferencji
2013-09-04
Koniec konferencji
2013-09-06
Lokalizacja konferencji
Malmö
Kraj konferencji
SE
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Cechy publikacji
Abstract
Abstrakt
Inne
System-identifier
PBN-R:689077