Zmienność genetyczna polskich populacji sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) na podstawie markerów mitochondrialnego DNA
PBN-AR
Instytucja
Instytut Badawczy Leśnictwa
Książka
Tytuł książki
Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie nauk botanicznych. Streszczenia wystąpień ustnych i plakatów 56. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Olsztyn 24-30 czerwca 2013
Data publikacji
2013
ISBN
9788362860128
Wydawca
Wydawnictwo Mantis
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Zmienność genetyczna polskich populacji sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) na podstawie markerów mitochondrialnego DNA
Rok publikacji
2013
Strony (od-do)
395-396
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Hasło encyklopedyczne
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
56. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie nauk botanicznych
Początek konferencji
2013-06-24
Koniec konferencji
2013-06-30
Lokalizacja konferencji
Olsztyn
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Cechy publikacji
Abstract
Abstrakt
Inne
System-identifier
PBN-R:689362