Nadprzewodniki w urządzeniach elektroenergetycznych
PBN-AR
Instytucja
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Elektrotechniki
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Przegląd Elektrotechniczny
ISSN
0033-2097
EISSN
Wydawca
WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP Z.O.O
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
5
Strony od-do
338-345
Numer tomu
89
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
pl
przepust prądowy,transformator HTS
magnetyczny zasobnik energii
ogranicznik prądu
nadprzewodnik LTS
HTS
separator magnetyczny OGMS
en
superconductor
magnetic separator
energy storage
fault current limiter
HTS transformer
Streszczenia
Język
pl
Treść
Przedstawiono wybrane zagadnienia związane ze wspólnymi badaniami prowadzonymi pod kierunkiem Profesora Tadeusza Janowskiego w Pracowni Technologii Nadprzewodnikowych w Lublinie we współpracy z Instytutem Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii IPEIE, na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej i w Centrum Doskonałości ASPPECT.
Język
en
Treść
Selected issues related to joint research conducted under the direction of Professor Tadeusz Janowski in the Laboratory of Superconducting Technology in Lublin in cooperation with the Institute of Electrical Engineering and Electrotechnologies and the Centre of Excellence ASPPECT have been presented.
Cechy publikacji
Elektrotechnika
Electrical engineering
discipline:Elektrotechnika
discipline:Energetyka
discipline:Electrical engineering
discipline:Energetics
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:465487