BADANIE PROCESU TRANSFERU ŁADUNKU WZBUDZANEGO ŚWIATŁEM W ORGANICZNYCH OGNIWACH SŁONECZNYCH ZA POMOCĄ CZASOWO ROZDZIELCZEJ FOTOLUMINESCENCJI I POBUDZANEGO ŚWIATŁEM ELEKTRONOWEGO REZONANSU SPINOWEGO
PBN-AR
Instytucja
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Elektrotechniki
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Prace Instytutu Elektrotechniki
ISSN
0032-6216
EISSN
Wydawca
Instytut Elekrotechniki
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
264
Strony od-do
65-71
Numer tomu
LXI
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
pl
transfer ładunku
organiczne ogniwa słoneczne
czasowo rozdzielcza fotoluminescencja
pobudzany światłem elektronowy rezonans spinowy
en
charge transfer
organic solar cells
TRPL
(L)ESR
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
1
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
pl
Treść
Organiczne ogniwa słoneczne są jednym z obiecujących sposobów przetwarzania energii słonecznej w elektryczną. Procesem mającym decydujący wpływ na ich działanie, jest transfer ładunku wzbudzany światłem. Techniki pomiarowe, które znalazły zastosowanie do bez-pośredniej detekcji tego procesu, to czasowo rozdzielcza fotoluminescencja (TRPL – ang. time-resolved photoluminescence) i pobudzany światłem elektronowy rezonans spinowy (LESR – ang. light-induced electron spin resonance). Efektywny transfer ładunku, przy pomocy TRPL, rejestrowany jest jako wygaszanie luminescencji w wyniku przestrzennego rozseparowania ładunków przeciwnego znaku, a za pomocą LESR jako dwie linie pochodzące od dodatniego polaronu po stronie donora i ujemnego polarnu po stronie akceptora. W niniejszej pracy omówione zostaną wymienione techniki pomiarowe oraz ich zastosowanie do detekcji efektywnego transferu ładunku w organicznych ogniwach słonecznych.
Język
en
Treść
The organic solar cells are considered as promising way to convert solar energy into electricity. A crucial step in their operations is a photo-induced charge transfer (CT). Techniques, which directly detect this phenomenon, are Time-Resolved Photoluminescence (TRPL) and Light-induced Electron Spin Resonance (LESR). Effective photo-induced CT results in electrons and holes separation and creation of positive and negative polarons. First process is registered by TRPL as luminescence quenching, second by LESR as two lines, one from positive, and another from negative polarons. In this article, both techniques will be described as well their application in effective CT detection.
Cechy publikacji
Elektrotechnika
Energetyka
Electrical engineering
Energetics
discipline:Elektrotechnika
discipline:Fizyka
discipline:Electrical engineering
discipline:Physics
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:590122