Badania porównawcze rozkładu pola magnetycznego na powierzchniach nakładek stykowych komór próżniowych
PBN-AR
Instytucja
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Elektrotechniki
Książka
Tytuł książki
Aparatura łączeniowa Łączniki 2014: konferencja naukowo-techniczna, Fojutowo, 07-09 maja 2014 r.
Data publikacji
2014
ISBN
9788392734321
Wydawca
Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Oddział Bydgoszcz
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Badania porównawcze rozkładu pola magnetycznego na powierzchniach nakładek stykowych komór próżniowych
Rok publikacji
2014
Strony (od-do)
39-50
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.6
Hasło encyklopedyczne
Słowa kluczowe
pl
wyłącznik próżniowy
łuk elektryczny
osiowe pole magnetyczne
komora próżniowa
en
vacuum circuit breaker
electric arc
axial magnetic field
vacuum chamber
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
Konferencja Naukowo-Techniczna Aparatura Łączeniowa Łączniki 2014
Początek konferencji
2014-05-07
Koniec konferencji
2014-05-09
Lokalizacja konferencji
Fojutowo
Kraj konferencji
Polska
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Streszczenia
Język
pl
Treść
Streszczenie - Artykuł zawiera opis obliczeń i pomiarów rozkładu pola magnetycznego na powierzchni nakładki stykowej z nacięciami promieniowymi oraz pomiędzy stykami wyłączników próżniowych. W artykule zamieszczono również wyniki badań styków w rozbieralnej komorze próżniowej oraz wyniki badań wyłącznika ze stykami wspomnianymi powyżej.
Język
en
Treść
The paper presents calculation and measurement of the magnetic field over contact plate surface with radial slits. Test results in a sidmountable vacuum chamber as well as tests of a vacuum circuit breaker with these contacts are presented.
Cechy publikacji
discipline:Elektrotechnika
discipline:Energetyka
discipline:Electrical engineering
discipline:Energetics
Chapter in a book
Rozdział w książce
Inne
System-identifier
PBN-R:648368