Analiza rozkładu pola elektrycznego w rozdzielnicy kompaktowej 24 kV w kontekście zastąpienia gazu SF6 suchym powietrzem
PBN-AR
Instytucja
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Elektrotechniki
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Urządzenia dla Energetyki
ISSN
1732-0216
EISSN
Wydawca
Lidaan Sp. z o.o.
DOI
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
3
Strony od-do
38-41
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
Łączniki w Eksploatacji 2016
Początek konferencji
2016-05-17
Koniec konferencji
2016-05-19
Lokalizacja konferencji
Ustroń
Kraj konferencji
Polska
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Streszczenia
Język
pl
Treść
Wykonano obliczenia rozkładu pola elektrycznego w rozdzielnicy kompaktowej 24 kV, wyposażonej w rozłącznik dobezpieczony bezpiecznikami ŚN oraz uziemnik. Obliczenia przeprowadzono dla obszaru połączeń szynowych i przepustów oddzielających przedziały wewnętrzne rozdzielnicy. Przedmiotowa rozdzielnica w swoim pierwotnym rozwiązaniu była izolowana gazem SF6. Głównym celem przedstawionego modelowania numerycznego była analiza możliwości zastąpienia izolacji SF6 przez ekologiczne suche powietrze, które niestety charakteryzuje się niższą wytrzymałością elektryczną. Wyniki obliczeń pozwoliły na ustalenie punktów o maksymalnym natężeniu pola elektrycznego i w konsekwencji na wprowadzenie zmian w celu zmniejszenia naprężeń elektrycznych dla uniknięcia przeskoku w izolacji gazowej.
Cechy publikacji
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:749001