Polityka i porządek prawny w polskiej energetyce na tle polityki Unii Europejskiej
PBN-AR
Instytucja
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Elektrotechniki
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Przegląd Elektrotechniczny
ISSN
0033-2097
EISSN
2449-9544
Wydawca
WYDAWNICTWO SIGMA-N O T SP Z O O
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
9
Strony od-do
287-300
Numer tomu
92
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
pl
rynek energii elektrycznej
polityka energetyczna
nowe regulacje prawne
energetyka jądrowa
ochrona radiologiczna
en
electricity market
energy policy
new legal regulations
nuclear power
radiological protection
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
pl
Treść
W artykule przeanalizowano rozwój wspólnotowego rynku energii elektrycznej, politykę energetyczną Polski i UE, sytuację i działania Polski na spólnotowym rynku energii elektrycznej, a następnie przeanalizowano nowe regulacje prawne dla współpracy rozproszonych źródełenergii elektrycznej i sieci inteligentnych z systemem krajowym, dla zwrotu energii odzyskiwanej z systemów elektromechanicznych do zasilającej sieci elektroenergetycznej lub innych dbiorców, a nadto wymagania specjalne dla energetyki jądrowej i ochrony radiologicznej.
Język
en
Treść
The article analyzes the development of the EU electricity market, energy policy in Poland and the EU, and also Polish situation and activities on the EU electricity market. Then the new legal regulations for cooperation of dispersed electricity sources and sm art grids with the national electricity system for reimbursement of the energy recove red from electromechanical systems to the power network or ot her recipients, and also special requirements for nuclear power and radiological protection, are discussed.
Cechy publikacji
Elektrotechnika
Electrical engineering
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:770530
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych