Necessary conditions and methodology for fitting pore size distribution curves
PBN-AR
Instytucja
Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
EN
Czasopismo
Nafta-Gaz
ISSN
0867-8871
EISSN
Wydawca
Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
9
Strony od-do
691-695
Numer tomu
72
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
Słowa kluczowe
PL
przepływ płynów, przestrzeń nanoporowa, krzywe rozkładu promieni porów
EN
Flow of fluids, nanopore space, pore radius distribution curves
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
3
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
PL
Treść
Przeanalizowano krzywe kumulacyjne otrzymane z pomiarów porozymetrii rtęciowej oraz z badań adsorpcyjnych. Podstawowym problemem była możliwość połączenia obu krzywych w jedną, obejmującą cały zakres interesujących porów. Stwierdzono, że jedynie dla pewnych interwałów obie krzywe mogą mieć identyczny przebieg. Dla innych zakresów, szczególnie dla nanoporów, ich przebieg jest inny i jest sterowny przez inne zjawiska zachodzące przy przepływie płynów przez nanoprzestrzeń porową. Tym niemniej takie próby łączenia obu krzywych dają dodatkową informację o badanych skałach.
Język
EN
Treść
The analysis was conducted for both MICP and adsorption cumulative pore distribution curves. The big question was: is it possible to fit both curves to obtain one pore size distribution curve, covering the whole range of interesting pore radii. Analysis of conducted research showed that curves could only be identical in certain ranges of pore radii. In other words, their relationship is defined, by the flow phenomena in nanopores which depends on pore diameter and shape. Merging of both curves gives additional information about the pore structure of investigated rocks.
Cechy publikacji
ORIGINAL_ARTICLE
Inne
System-identifier
PX-581c6c6bc2dc08b4964d8d64
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych