Innowacyjność gospodarki jako jedna z form przewagi konkurencyjnej UE
PBN-AR
Instytucja
Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Nafta-Gaz
ISSN
0867-8871
EISSN
Wydawca
Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
12
Strony od-do
1156-1161
Numer tomu
72
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
PL
polityka innowacyjności, wskaźnik innowacyjności
EN
innovation policy, innovation index
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
3
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
PL
Treść
W artykule omówiono sposoby oceny potencjału innowacyjnego krajów oraz parametry brane pod uwagę przy wyznaczaniu wskaźnika innowacyjności. Przedstawiono dwie listy rankingowe krajów pod względem ich innowacyjności, utworzone przez Komisję Europejską oraz największą agencję świata – Bloomberg. Scharakteryzowano wybrane miary innowacyjności, między innymi: liczbę dokonanych zgłoszeń patentowych i uzyskanych patentów, nakładów na działalność B + R, liczbę pracowników B + R, a także liczbę użytkowników internetu. Zwrócono uwagę na pozycję Polski w poszczególnych rankingach, w celu uświadomienia, jak wielkie wyzwanie stoi przed krajem, który chce zapewnić sobie rozwój gospodarczy.
Język
EN
Treść
The article discussed methods of assessment of the innovative potential of member states and parameters taken into account when determining the innovation index. Two ranking lists put forward by the European Commission and by the largest global agency – Bloomberg, in terms of member states` innovativeness, were presented. Selected innovation criteria were described, e.g. the number of patent applications made and patents obtained, expenditure on R + D work, number of R + D workers, or the number of website users. Attention was drawn to the position of Poland in the ranking lists, to raise awareness of the great challenges it faces in order to ensure its economic development.
Cechy publikacji
ORIGINAL_ARTICLE
Inne
System-identifier
PX-5878d39e82ce01768f6bd877
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych