Priorytety gospodarcze w obszarze B + R + I. Krajowe inteligentne specjalizacje
PBN-AR
Instytucja
Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Nafta-Gaz
ISSN
0867-8871
EISSN
Wydawca
Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
11
Strony od-do
997-1002
Numer tomu
72
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
PL
krajowe inteligentne specjalizacje, bezpieczeństwo energetyczne, zrównoważona energetyka, funkcjonalności sieci gazowej
EN
National Smart Specialisations, energy security, sustainable energy, gas network functionalities.
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
3
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
PL
Treść
W artykule przedstawiono listę krajowych inteligentnych specjalizacji (KIS), których idea utworzenia powstała z inicjatywy UE. Specjalizacje te stanowią priorytetowe obszary, w których kraj ma możliwości rozwoju, poprzez wprowadzanie nowych innowacyjnych rozwiązań społeczno-gospodarczych i zwiększenie konkurencyjności na arenie międzynarodowej. Zwrócono uwagę przede wszystkim na możliwości rozwoju krajowego przemysłu gazowniczego, w ramach obszaru „zrównoważona energetyka”. Omówiono kryteria wyboru projektów dofinansowywanych ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020, w zakresie działania 7.1, a dotyczących między innymi budowy i/lub rozbudowy sieci przesyłowych i dystrybucyjnych, podziemnych magazynów gazu czy rozbudowy terminala LNG w Świnoujściu.
Język
EN
Treść
The article presents the list of National Smart Specialisations (NSS), the idea of which originated in the EU. The specialisations constitute priority areas, in which a member state has development opportunities, through implementation of new innovative social and economic solutions and increasing competitiveness internationally. Special emphasis was put first of all on development opportunities in the national gas engineering sector, in the area of sustainable energy. The selection criteria for EU subsidized projects as part of the Operational Programme Infrastructure and Environment 2014–2020, in respect of activity 7.1 related, inter alia, to the construction and/or expansion of transmission and distribution networks, underground gas storage facilities or expansion of the LNG terminal in Świnoujście was discussed.
Cechy publikacji
REVIEW_ARTICLE
Inne
System-identifier
PX-5891830c82ce2e75b81b71ea
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych