Odzysk miedzi z roztworów trawiących stosowanych w produkcji obwodów drukowanych. Część I: ekstrakcja jonowymienna jonów miedzi z roztworów chlorkowych
PBN-AR
Instytucja
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Rudy i Metale Nieżelazne
ISSN
0035-9696
EISSN
Wydawca
WYDAWNICTWO SIGMA-N O T SP Z O O
DOI
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
12
Strony od-do
515-520
Numer tomu
61
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,25
Streszczenia
Język
polski
Treść
W artykule przedstawiono sposób odzysku miedzi z wycofywanych z obiegu technologicznego chlorkowych roztworów, stosowanych w procesie trawienia obwodów drukowanych. Zaproponowana metoda stanowi połączenie 2 technik hydrometalurgicznych: rozpuszczalnikowej ekstrakcji jonowymiennej (SX), w wyniku której, miedź ekstrahowana jest z roztworów chlorkowych i reekstrahowana wodnymi roztworami kwasu siarkowego(VI) - część I, elektrowydzielania miedzi (EW), z zastosowaniem której, z uzyskanych w etapie reekstrakcji wysokomiedziowych roztworów siarczanowych, wydziela się gatunkową miedź - część II. Sprawdzono działanie wielu odczynników ekstrakcyjnych o różnej sile ekstrakcji miedzi, wobec odpadowych roztworów chlorkowych miedzi(II). Wytypowano ekstrahent o najkorzystniejszych parametrach - 25% LIX 984/Exxsol D80. W próbach pilotowych zastosowano system ekstrakcji przeciwprądowej. Do reekstrakcji zastosowano roztwory kwasu siarkowego(VI) z lub bez dodatku siarczanu(VI) miedzi(II)
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
PX-58760f7f82ce9db47ae21192
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych