Development of Software Application Dedi-cated to Impulse-Radar-Based System for Monitoring of Human Movements
PBN-AR
Instytucja
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (Politechnika Warszawska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Journal of Physics - Conference Series
ISSN
1742-6588
EISSN
Wydawca
Institute of Physics Publishing Ltd.
DOI
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
Strony od-do
1-6
Numer tomu
772
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 5
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
IMEKO TC1-TC7-TC13 Symposium
Początek konferencji
2016-08-03
Koniec konferencji
2016-08-05
Lokalizacja konferencji
Berkeley
Kraj konferencji
US
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Oryginał autora
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
Data udostępnienia w sposób otwarty
Inne
System-identifier
WUT61de7f6eabb44ffdb35788e1f724b33b
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych