Profil zakażeń w polskich pediatrycznych ośrodkach hematologii, onkologii i przeszczepiania komórek krwiotwórczych w latach 2014-2015.
PBN-AR
Instytucja
Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Postępy Nauk Medycznych
ISSN
0860-6196
EISSN
1731-2469
Wydawca
Wydawnictwo Medyczne Borgis
DOI
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
8
Strony od-do
555-560
Numer tomu
29
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
polski
zakażenia bakteryjne
inwazyjne zakażenia grzybicze
zakażenia wirusowe
choroby nowotworowe
onkohematologia
przeszczepianie komórek krwiotwórczych
dzieci
angielski
bacterial infections
invasive fungal infection
viral infections
malignant disease
oncohematology
hematopoietic stem cell transplantation
children
Streszczenia
Język
polski
Treść
Wstęp. Polska Pediatryczna Grupa ds. Zakażeń realizuje od 2012 roku w ramach Pol- skiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej (PTOHiD) program monitorowania zakażeń u pacjentów leczonych z powodu chorób nowotworowych w ośrodkach onkologii i hematologii oraz u pacjentów poddawanych przeszczepieniu komórek krwiotwórczych w pediatrycznych ośrodkach transplantacyjnych (program iPhot-13 i iPhot-15). Cel pracy. Analiza częstości zakażeń i wyników ich leczenia w polskich pediatrycznych ośrodkach onkohematologii (PHO) i/lub przeszczepiania komórek krwiotwórczych (HSCT) w latach 2014-2015 vs okres 2012-2013. Materiał i metody. W badanym okresie w ośrodkach uczestniczących w projekcie u 1846 vs 1768 dzieci rozpoznano chorobę nowotworową oraz wykonano 342 vs 308 HSCT. Zgłoszono 3419 vs 2556 przypadków zakażeń. Wyniki. Zakażenia bakteryjne: odsetek pacjentów z co najmniej jednym epizodem zakażenia bakteryjnego wzrósł: 29,8 vs 26,3% (p = 0,017) wśród dzieci z oddziałów PHO oraz 40,1 vs 34,1% (p = 0,1) wśród dzieci po HSCT. Wyleczalność: 96,7% (PHO); 96,3% (HSCT). Inwazyjna choroba grzybicza (IFD): częstość IFD obniżyła się – 8,3 vs 10,4% (p = 0,028) u pacjentów PHO oraz 23,1 vs 27,3% (p = 0,2) wśród dzieci po HSCT. Częstość po- twierdzonych i prawdopodobnych (p/p) IFD podczas chemioterapii (PHO) obniżyła się u dzieci z ALL (4,9 vs 6,7%, p = 0,2) i AML (10,8 vs 19,8%, p = 0,1). Liczba epizodów p/p IFD u dzieci PHO obniżyła się z 0,054/pacjenta do 0,033/pacjenta (p = 0,038): w AML z 0,26/pacjenta do 0,14/pacjenta (p = 0,053); w ALL z 0,09/pacjenta do 0,05/pacjen- ta (p = 0,025). Liczba epizodów p/p IFD u dzieci po allo-HSCT obniżyła się z 0,25/pacjenta do 0,13/pacjenta (p < 0,001). Wyleczalność: 97,0% (PHO); 90,8% (HSCT). Zakażenia wirusowe: wystąpiły u 11,9 vs 9,3% dzieci PHO (p = 0,013), a bez uwzględnienia rota- i norowirusów: 3,6 vs 3,7% (p = 0,8). Natomiast częstość zakażeń wirusowych po allo-HSCT wyniosła 60,6 vs 51,3% (p = 0,035), a po auto-HSCT 2,7 vs 10,5% (p = 0,097). Stwierdzono wzrost zakażeń EBV (24,3 vs 15,5%, p = 0,014) i wirusem grypy (3,4 vs 0,9%, p = 0,056). Zaczęto diagnozować zakażenia CARV i norowirusami. Wyleczalność: 100% (PHO); 99,3% (HSCT). Wnioski. W ostatnich dwóch latach wzrosła częstość zakażeń bakteryjnych, wirusem grypy i reaktywacji EBV. Zmniejszyła się częstość IFD, chociaż ciągle jest wyższa niż dane międzynarodowe. Poprawiła się wyleczalność IFD i zakażeń wirusowych.
Język
angielski
Treść
Introduction. Polish Pediatric Group of Infections (PPGZ) in Polish Society of Pediatric Oncology and Hematology (PTOHiD) runs a program of monitoring of infections from 2012 in children treated for malignancy in pediatric hematology and oncology (PHO) or under- going hematopoietic stem cell transplantation (HSCT) in programs iPhot-13 and iPhot-15. Aim. The aim of this study was the analysis of incidence and outcome of bacterial, fungal and viral infections in Polish centers of pediatric hematology and oncology (PHO) and pediatric hematopoietic stem cell transplantation (HSCT) in period 2014-2015 in com- parison to historical data from 2012-2013. Material and methods. During analyzed period a total number of 1846 vs 1768 (in 2014-2015 vs 2012-2013, respectively) patients were newly-diagnosed for malignancy and 342 + 308 HSCTs were performed in participating centers. A total number of 3419 vs 2556 infections were reported. Results. Bacterial infections: incidence of bacterial infections has increased: 29.8 vs 26.3% (p = 0.017) in PHO and 40.1 vs 34.1% (p = 0.1) in HSCT children. Positive out- come: 96.7% (PHO); 96.3% (HSCT). Invasive fungal disease (IFD): incidence decreased 8.3 vs 10.4% (p = 0.028) in PHO and 23.1 vs 27.3% (p = 0.2) in HSCT patients. Incidence of proven/probable (p/p) IFD during chemotherapy decreased in ALL (4.9 vs 6.7%, p = 0.2) and AML (10.8 vs 19.8%, p = 0.1). Number of overall p/pIFD episodes in PHO decreased from 0.054/patient to 0.033/patient (p = 0.038): in AML z 0.26/patient to 0.14/patient (p = 0.053); in ALL from 0.09/patient to 0.05/patient (p = 0.025); while in allo-HSCT patients from 0.25/patient to 0.13/patient (p < 0.001). Outcome: 97.0% (PHO); 90.8% (HSCT). Viral infections: incidence 11.9 vs 9.3% in PHO (p = 0.013), and without rota-/noro- virus: 3.6 vs 3.7% (p = 0.8); in allo-HSCT 60.6 vs 51.3% (p = 0.035); auto-HSCT 2.7 vs 10.5% (p = 0.097). An increase of EBV-DNA-emia (24.3 vs 15.5%, p = 0.014) and influenza episodes (3.4 vs 0.9%, p = 0.056) was observed. For the first time, infections with CARV and norovirus were diagnosed. Outcome: 100% (PHO); 99.3% (HSCT). Conclusions. Over last 2 years following trends were observed: increase of incidence of infections with bacteria, influenza virus and EBV reactivations; decrease in IFD inci- dence and improvement in outcome of IFD and viral infections.
Cechy publikacji
Original-article
Inne
System-identifier
PX-58a9e2f5d5de8db965895353
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych