Rola markerów molekularnych jako czynników prognostycznych w wyściółczakach u dzieci.
PBN-AR
Instytucja
Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Standardy Medyczne Pediatria
ISSN
2080-5438
EISSN
Wydawca
Media-Press Sp. z o.o.
DOI
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
6
Strony od-do
1031-1036
Numer tomu
13
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
polski
wyściółczak
markery biologiczne
prognoza
angielski
ependymoma
biological markers
prognosis
Streszczenia
Język
polski
Treść
Wyściółczaki to heterogenna grupa nowotworów ośrodkowego układu nerwowego (OUN) będąca nadal dużym wyzwaniem zarówno dla klinicystów, jak i biologów molekularnych. Choroba dotyczy pacjentów w każdym wieku, jednak to dzieci znajdują się w grupie podwyższonego ryzyka wznowy i progresji. W ostatnich dekadach nie dokonał się żaden istotny przełom w leczeniu tego nowotworu i nadal kluczowe znaczenie mają zabieg operacyjny oraz radioterapia. Uaktualniony, obowiązujący system klasyfikacji wyściółczaków wciąż jest niewystarczający ze względu na ograniczoną przydatność kliniczną i brak powtarzalności wyników. Pomimo podobieństwa histologicznego nowotworów zlokalizowanych w różnych obszarach centralnego układu nerwowego ich charakterystyka biologiczna jest bardzo niejednolita. Ostatnio opublikowane wyniki wskazują, iż stratyfikacja ryzyka oparta na kryteriach molekularnych przewyższa klasyfikację histopatologiczną. Wprowadzenie nowych markerów molekularnych powinno stanowić zatem istotny cel aktualnie prowadzonych badań diagnostycznych, zwłaszcza pod kątem identyfikacji chorych należących do źle rokującej grupy.
Język
angielski
Treść
Ependymal tumors are heterogeneous group of malignancies of the central nervous system (CNS), still challenging for both clinicians and molecular biologists. Despite the fact that disease affects patients of all ages, children particularly are in a high risk of relapse and progression. For the past decades, there has been no significant progress in treatment of ependymoma. Maximal surgical resection and external beam irradiation are still the crucial therapeutic approaches. Unfortunately, current histopathological grading system of ependymoma is insufficient in accurate prediction of clinical behavior and lacks reproducibility of the results. Recent results indicate that in spite of histological similarity, ependymomas from different compartments of the CNS have unique molecular signatures and molecular subgrouping of ependymal tumors is superior to histopathological grading in risk stratification of the disease. Therefore, introduction of molecular markers should be the aim of current diagnosis today, especially for identification of patients with unfavorable prognosis.
Cechy publikacji
Artykuł poglądowy
Inne
System-identifier
PX-58a9f26ad5de8db9658953c1