Comparison of 72-hour fecal fat quantification and the 13C-mixed triglyceride breath test in assessing pancreatic exocrine sufficiency in children with chronic pancreatitis.
PBN-AR
Instytucja
Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Developmental Period Medicine
ISSN
1428-345X
EISSN
Wydawca
Wydawnictwo Aluna
DOI
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
3
Strony od-do
222-227
Numer tomu
20
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
angielski
chronic pancreatitis
children
pancreatic exocrine insufficiency
breath test
fecal fat quantification
polski
przewlekłe zapalenie trzustki
dzieci
niewydolność zewnątrzwydzielnicza trzustki
test oddechowy
bilans tłuszczowy w kale
Streszczenia
Język
angielski
Treść
Introduction: Chronic pancreatitis (CP) in children is still a rare, although increasingly recognized entity. Over the duration of the disease several complications can be observed, two of which are major ones: endo- and exocrine insuciency. In the medical care of children with CP it is crucial to diagnose the decreased endo- and exocrine function of the pancreas, in order to preserve patients from malnutrition and the failure to thrive. The aim of the study was to compare the usefulness of two indirect methods of assessing the pancreas exocrine function in children with CP. Material and methods: Ninety one patients with CP were enrolled in the study (41 boys, 50 girls, aged 2-17.8 years). Only Patients who had had both the 72-hour fecal fat quanti!cation and the 13 C-mixed triglyceride breath test ( 13 C -MTBT ) performed were selected. We compared the results of both tests for sensitivity, speci!city, positive predictive value (PPV) and negative predictive value (NPV) in detecting exocrine pancreatic insuciency. Results: Out of 91 patients, 12 were diagnosed with exocrine pancreatic insuciency (EPI). The sensitivity of the fecal fat quanti!cation was 50%, the speci!city for the test was 100%. PPV and NPV were 100% and 93%, respectively. 13 C-MTBT had the sensitivity of 42% and the speci!city of 99%. PPV and NPV for the breath test were of 83% and 92%, respectively. No statistically signi!cant discrepancy between the values obtained was found. Conclusions: Although the 72-hour fecal fat quanti!cation remains the gold standard in detecting EPI, both of the methods that had been investigated were shown to be comparable regarding sensitivity, speci!city, PPV and NPV in assessing pancreas exocrine suciency in children with CP. Due to the easier execution of the breath test, both for the patient and for medical personnel, its importance may increase.
Język
polski
Treść
Wstęp: Przewlekłe zapalenie trzustki (PZT ) u dzieci jest n adal chorobą rzadką, choć jej rozpoznawal- ność wzrasta na całym świecie. Wraz z czasem trwani a choroby mogą być obserwowane jej liczne powikłania, m.in. niewydolność zewnątrz- oraz wewną trzwydzielnicza trzustki. W opiece nad pacjentami z PZT istotna jest regularna ocena funkc ji narządu, by zapobiec następstwom powikłań, takim jak niedożywienie czy opóźnione wzrastanie i rozwój. Celem naszej pracy było porównanie użyteczności dwóch metod oceny zewnątrzwydzielnicze j funkcji trzustki. Materiał i metody: Do badania włączono 91 pacjentów z PZT (41 chłopców, 50 dziewczynek w wieku 2-17,8 lat). Do analizy zakwali!kowani zostali jedynie pacjenci, którzy mieli wykonane oba testy, zarówno bilans tłuszczowy w 3-dobowej zbiórce kału, jak i test oddechowy ze znakowanymi węglem 13 C triglicerydami. Wyniki: Spośród 91 pacjentów włączonych do badania, u 12 zdiagnozowano niewydolność zewnątrzwydzielniczą trzustki. Czułość bilansu tłuszczów w 3-dobowej zbiórce kału wyniosła 50%, swoistość 100%. Wartość predykcyjna dodatnia (PPV) i wartość predykcyjna ujemna (NPV) wyniosły odpowiednio 100% i 93%. Test oddechowy z triglicerydami znakowanymi izotopem węgla 13 C wykazał się czułością 42% i swoistością 99%. PPV i NPV wyniosły 83% i 92%. Różnice w otrzymanych wynikach nie osiągnęły progu istotności statystycznej. Wnioski: Bilans tłuszczów w 3-dobowej zbiórce kału pozostaje nadal złotym standardem w diagnostyce niewydolności zewnątrzwydzielniczej trzustki, jednak obie porównywane metody diagnostyczne wykazały podobną czułość, swoistość, PPV oraz NPV. Wobec łatwiejszego, zarówno dla pacjenta, jak i dla personelu medycznego, wykonania testu, znaczenie testu oddechowego z triglicerydami ze znakowanym węglem 13 C może w przyszłości wzrastać.
Cechy publikacji
Artykuł oryginalny
Inne
System-identifier
PX-58aa0d6fd5de8db9658954c7