Assessment of induction therapy with infliximab in children with moderate to severe ulcerative colitis: a multi-center study.
PBN-AR
Instytucja
Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Developmental Period Medicine
ISSN
1428-345X
EISSN
Wydawca
Wydawnictwo Aluna
DOI
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
3
Strony od-do
205-211
Numer tomu
20
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 7
Słowa kluczowe
angielski
infliximab
ulcerative colitis
children
polski
infliksymab
wrzodziejące zapalenie jelita grubego
dzieci
Streszczenia
Język
angielski
Treść
The aim of the study: Assessment of clinical and endoscopic e!cacy of induction therapy with in"iximab in children with ulcerative colitis. Material and methods: This is a retrospective analysis of medical records of pediatric patients with moderate to severe UC who had received at least one infusion of in"iximab in Polish pediatric academic clinical centers from 2003 to 2013. The primary endpoint was clinical remission rate at week 10, (PUCAI score <10 points) while the secondary endpoints were: clinical response rate (>19-points decrease in PUCAI), mucosal response rate (de#ned as an improvement of the Baron score), and mucosal healing rate (Baron score 0 or 1). Results: 44 patients, at mean age of 14±3.9 years, were included into the study. 38 (86%) patients completed induction therapy regimen with in"iximab and were #nally included into the analysis. Clinical response and remission rates at week 10 there were 36% and 25% respectively. There was signi#cant drop of PUCAI (58.31±15.5 vs. 24.23±23.83) and Baron score (2.63±0.49 vs. 1.44±0.99) at this time point. Mucosal response and mucosal healing rate were 57% and 48% respectively. In"iximab failure de#ned as non-clinical and non-mucosal response at week 10, occurred in 16 patients. In"iximab-associated adverse events occurred in 3 patients, with all severe hypersensitivity reactions to in"iximab. Conclusions: In"iximab induction therapy was safe and e&ective in Polish moderate to severe UC pediatric patients with 50% rate of mucosal improvement. However, clinical response rate was lower than previously reported.
Język
polski
Treść
Cel: Ocena kliniczna i endoskopowa terapii biologicznej in"iksymabem u dzieci ze średnio-ciężką i ciężką postacią wrzodziejącego zapalenia jelita g rubego. Materiał i metody: Retrospektywnie dokonano analizy dokumentacji medycznej pacjentów pediatrycznych ze średnio-ciężką i ciężką postacią wrzodziejącego zapalenia jelita grubego, którzy przebyli leczenie indukujące in"iksymabem w akademickich ośrodkach klinicznych od 2003 do 2013 roku. Odpowiedź kliniczną oceniono przy użyciu pediatrycznej skali aktywności choroby (Pediatric Ulcerative Colitis Activity Index − PUCAI). Z kolei do endoskopowej oceny błony śluzowej jelita grubego wykorzystano czterostopniową skalę Baron (wynik 0-3). W 10. tygodniu obserwacji analizowano odsetek pacjentów w remisji klinicznej, którą de#niowano jako wynik PUCAI <10 punktów. Ponadto jednoczasowo oceniono: odsetek pacjentów, którzy odpowiedzieli na zastosowane leczenie (obniżenie wyniku PUCAI >19 punktów), odsetek pacjentów z odpowiedzią błony śluzowej jelita grubego na leczenie (de#niowaną jako poprawa wyniku w skali Baron w ocenie endoskopowej) oraz odsetek pacjentów z zagojoną błoną śluzową jelita (w remisji endoskopowej − wynik 0 lub 1 w skali Baron). Wyniki: 44 pacjentów, w średnim wieku 14±3,9 lat, włączono do badania. 38 (86%) pacjentów ukończyło pełne leczenie indukujące in"iksymabem. W 10. tygodniu obserwacji odsetek pacjentów, którzy odpowiedzieli na leczenie wynosił 36%. 25% pacjentów było w remisji klinicznej. Nie obserwowano znaczącego spadku wyniku PUCAI (58,31±15,5 vs 24,23±23,83) oraz wyniku w skali Baron (2,63±0,49 vs 1,44±0,99). Poprawę stanu błony śluzowej jelita grubego stwierdzono u 57% pacjentów. Z kolei 48% dzieci było w remisji endoskopowej (wynik 0 lub 1 w skali Baron). U 16 pacjentów leczenie in"iksymabem okazało się nieskuteczne (brak odpowiedzi klinicznej i endoskopowej w 10. tygodniu obserwacji). U 3 dzieci wystąpiły ciężkie reakcje nadwrażliwości po podaniu leku. Wnioski: Terapia biologiczna in"iksymabem u dzieci ze średnio-ciężką i ciężką postacią wrzodziejącego zapalenie jelita grubego okazała się skuteczna i bezpieczna. U około 50% pacjentów stwierdzono wygojenie błony śluzowej jelita grubego. 16 (36%) pacjentów nie odpowiedziało na zastosowane leczenie. Odsetek remisji klinicznej (25%) był niższy w porównaniu do wcześniejszych badań.
Cechy publikacji
Artykuł oryginalny
Inne
System-identifier
PX-58aa1695d5de8db9658955e7