Skrypty w systemie automatycznej oceny rozwiązań zadań programistycznych. Część I. Kontekst i motywacje
PBN-AR
Instytucja
Wydział Informatyki (Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
EduAkcja. Magazyn edukacji elektronicznej
ISSN
EISSN
2081-870X
Wydawca
Uniwersytet Warszawski
DOI
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
12
Strony od-do
101-113
Numer tomu
2
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1,00
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
pl
nauczanie programowania
automatyczna ocena rozwiązań
statyczna analiza kodu
dynamiczna analiza kodu
testowanie oprogramowania
skrypty
Java
Groovy
metaprogramowanie
analiza AST
refleksja
en
teaching programming
automatic assessment of programming assignments
static code analysis
dyna - mic code analysis
software testing
scripts
Java
Groovy
metaprogramming
AST
reflection
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja ostateczna autora
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Streszczenia
Język
pl
Treść
System Doskonalenia Kwalifikacji Programistycznych (SDKP), wdrożony w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych umożliwia nauczycielom tworzenie skryptów, wspomagających ocenę rozwiązań zadań programistycznych. Specyfikując zadania do wykonania i sprawdzając później ich rozwiązania, nauczyciel może nie tylko korzystać z rozlicznych wbudowanych w system narzędzi weryfikacji (jak w tradycyjnych systemach automatycznej oceny), ale również dostarczyć skrypty testujące poprawność wyników oraz jakość kodu. W skryptach można używać bogatych środków przetwarzania informacji, w tym środków statycznej i dynamicznej analizy kodów programów. Dla nauczycieli przedmiotów programistycznych tworzenie skryptów nie powinno sprawiać trudności, a przy tym może znacząco poprawiać jakość analizy rozwiązań. W pierwszej części artykułu przedstawiono krótką informację o SDKP na tle innych systemów automatycznej oceny rozwiązań zadań programistycznych oraz główne motywy i założenia użycia skryptów w systemie.
Język
en
Treść
In the Programming Skills Development System (PSDS), created and implemented in the Polish-Japanese Academy of Information Technology, teachers can define scripts for automatic assessment of programming exercises. Advanced tools for static and dynamic code analysis are available for scripts definition. Writing any script is easy for teachers of programming languages, yet using it in process of automatic assessment could improve the quality of solutions analysis. The first part of the article contains short information about PSDS and some background and main motivations for introducing scripts in the system
Cechy publikacji
Nauki o poznaniu i komunikacji społecznej
Informatyka – dziedzina nauk technicznych
Science of cognition and social communication
Computer science – field of technical sciences
discipline:Informatyka – dziedzina nauk technicznych
discipline:Computer science – field of technical sciences
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:794274