Analiza możliwości dostosowania konstrukcji DMS-65 do wymogów współczesnego budownictwa komunikacyjnego
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji (Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
ISSN
1234-5865
EISSN
Wydawca
Wojskowa Akademia Techniczna
DOI
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
3
Strony od-do
75-92
Numer tomu
65
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
pl
mosty składane
eksploatacja mostów
warunki wyjątkowe
modernizacja konstrukcji
en
bridges folding operation of bridges
special conditions
modernization construction
Streszczenia
Język
pl
Treść
Artykuł przedstawia możliwości zastosowania konstrukcji DMS-65 do odbudowy doraźnej mostowych obiektów inżynierskich. Konstrukcje te mogą znaleźć szerokie zastosowanie do odbudowy lub remontu infrastruktury komunikacyjnej zniszczonej w wyniku klęska żywiołowych lub innych kataklizmów. Prezentowane zagadnienia obejmują problemy zastosowania tej konstrukcji w różnych układach montażowych. Autorzy podejmują próbę oceny drogowego mostu składanego DMS-65 pod kątem możliwości zastosowania go we współczesnych warunkach użytkowania, z uwzględnieniem przeprowadzonych już modernizacji.
Język
en
Treść
The paper presents the possibility of using the construction DMS-65 to the reconstruction of emergency bridge engineering. These constructions can be widely applied to restoration or repair of transport infrastructure damaged by natural disasters or other catastrophes. Presented issues include problems apply this design in a variety of mounting arrangements. The authors attempt to assess the road bridge folding DMS-65 for the possibility of applying it in the contemporary conditions of use, including the already completed modernization.
Cechy publikacji
Informatyka – dziedzina nauk technicznych
Mechanika
Computer science – field of technical sciences
Mechanics
discipline:Budownictwo
discipline:Construction and building technology
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:770485
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych