Analiza możliwości zastosowania mieszanek mineralno-asfaltowych porowatych na nawierzchniach obiektów mostowych
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji (Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
ISSN
1234-5865
EISSN
Wydawca
Wojskowa Akademia Techniczna
DOI
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
3
Strony od-do
137-157
Numer tomu
65
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
Słowa kluczowe
pl
budowa mostów
nawierzchnie drogowych obiektów mostowych
mieszanki mineralno-asfaltowe porowate
odwodnienie obiektów mostowych
en
construction of bridges
road bridges pavements
porous asphalt
dehydration of the bridges
Streszczenia
Język
pl
Treść
Artykuł przedstawia analizę zastosowania nowoczesnych technologii podczas wykonywania nawierzchni drogowych obiektów mostowych. Analiza ta była przeprowadzona została w ramach pracy końcowej współautorki, w której oceniono możliwości zastosowania mieszanek mineralno-asfaltywych porowatych do budowy nawierzchni drogowych obiektów mostowych. Ocenę oparto o wyniki badań laboratoryjnych wybranych mieszanek mineralno-asfaltowych porowatych, przy uwzględnieniu różnych właściwości materiałowych, takich jak: określenie zawartości wolnych przestrzeni w MMA, spływności lepiszcza, wrażliwości na działanie wody i mrozu, ubytku ziaren w mieszance. Całość badań laboratoryjnych zakończyła się zaprojektowaniem dwóch mieszanek mineralno-asfaltowych porowatych.
Język
en
Treść
The article concerns the analysis of the use of modern technology while paving the road bridges. It shall assess the possibility of using porous asphalt paving of road bridges. Based on the results of laboratory tests of selected porous asphalt, such as: determination of free space in the mixture of mineral-asphalt, runoff of the binder, sensitivity to water and frost, the loss of grains in the mixture, completed the design of porous asphalt mixture.
Cechy publikacji
Informatyka – dziedzina nauk technicznych
Mechanika
Computer science – field of technical sciences
Mechanics
discipline:Budownictwo
discipline:Construction and building technology
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:770489
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych