Analiza niesprężystego zachowania mimośrodowo ściskanych słupów żelbetowych
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji (Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
ISSN
1234-5865
EISSN
Wydawca
Wojskowa Akademia Techniczna
DOI
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
2
Strony od-do
121-137
Numer tomu
65
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
Słowa kluczowe
pl
mechanika konstrukcji
słup żelbetowy
nośność graniczna
metoda relaksacji dynamicznej
en
mechanics of structures
dynamic relaxation method
reinforced concrete column
load carrying capacity.
Streszczenia
Język
pl
Treść
W pracy przedstawiono analizę nośności słupów żelbetowych, która przeprowadzona została przy zastosowaniu metody relaksacji dynamicznej. Badania numeryczne przeprowadzono dla słupów żelbetowych obciążonych dwiema siłami podłużnymi przyłożonymi na końcach elementu na stałym mimośrodzie. Analizie poddany został stan naprężenia, odkształcenia oraz przemieszczenia — w charakterystycznych krokach obciążenia. Otrzymane wyniki badań numerycznych porównane zostały z wynikami badań doświadczalnych przeprowadzonych przez Lloyd i Rangana.
Język
en
Treść
Analysis of load carrying capacity of reinforced concrete column which was carried out using the dynamic relaxation method was presented in the paper. Numerical investigations for reinforced concrete columns loaded with two longitudinal forces placed on the ends of the element at a constant eccentricity have been carried out. The states of stress, strain, displacement were analyzed in the specific steps of the load increment. The results of the numerical tests were compared with the experimental results carried out by Lloyd and Rangan. Keywords: mechanics of structures, dynamic relaxation method, reinforced concrete column, load carrying capacity.
Cechy publikacji
Informatyka – dziedzina nauk technicznych
Mechanika
Computer science – field of technical sciences
Mechanics
discipline:Budownictwo
discipline:Construction and building technology
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:778041
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych