Analiza niesprężystego zachowania belki żelbetowej
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji (Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
ISSN
1234-5865
EISSN
Wydawca
Wojskowa Akademia Techniczna
DOI
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
2
Strony od-do
105-120
Numer tomu
65
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
Słowa kluczowe
pl
mechanika konstrukcji
metoda relaksacji dynamicznej
belki żelbetowe
nośność graniczna
Streszczenia
Język
pl
Treść
W pracy przedstawiono analizę nośności oraz stanu odkształcenia, zarysowania i naprężenia belki żelbetowej z wykorzystaniem metody relaksacji dynamicznej. Badania numeryczne przeprowadzone zostały dla belki żelbetowej, obciążonej symetrycznie dwiema siłami skupionymi, badanej doświadczalnie przez Buckhouse’a. Analizie poddano stan naprężenia, odkształcenia, przemieszczenia oraz zarysowania w charakterystycznych krokach przyrostu obciążenia belki. Otrzymane wyniki badań numerycznych porównane zostały z wynikami badań doświadczalnych, rozwiązań numerycznych metodą elementów skończonych (MES) oraz analiz teoretycznych zaczerpniętych z literatury.
Cechy publikacji
Informatyka – dziedzina nauk technicznych
Mechanika
Computer science – field of technical sciences
Mechanics
discipline:Budownictwo
discipline:Construction and building technology
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:778028
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych