Numerical analysis of failure mechanism of eccentrically compressed reinforced concrete columns
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji (Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego)
Książka
Tytuł książki
Insights and Innovations in Structural Engineering, Mechanics and Computation
Data publikacji
2016
ISBN
9781138029279
Wydawca
Taylor & Francis Group, London UK
Publikacja
Główny język publikacji
en
Tytuł rozdziału
Numerical analysis of failure mechanism of eccentrically compressed reinforced concrete columns
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
1325-1330
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,2
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
SEMC 2016
Nazwa konferencji
THE SIXTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON STRUCTURAL ENGINEERING, MECHANICS AND COMPUTATION
Początek konferencji
2016-09-05
Koniec konferencji
2016-09-07
Lokalizacja konferencji
Cape Town
Kraj konferencji
ZA
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Streszczenia
Język
en
Treść
An effort analysis of reinforced concrete columns statically loaded by longitudinal force with constant eccentricity was presented in the paper. The analysis was developed using computational method based on assumptions of the finite differential method and dynamic relaxation method taking into account the arc-length parameter. The model of bar element was developed and considerations in the range of modeling of structural materials were carried out. The states of load carrying capacity, displacement, stress, strain and cracking were analyzed. Description of effort state of columns was concentrated on study of load carrying capacity, softening and degradation of critical sections which leads to the failure mechanism of structural element. Numerical results of the analysis of reinforced concrete columns indicates on high efficiency of the developed method in description of effort process and forecasting the failure mechanism of columns. Ob-tained numerical results were compared with experimental and theoretical results taken from the literature
Cechy publikacji
discipline:Budownictwo
discipline:Construction and building technology
Chapter in a book
Rozdział w książce
Inne
System-identifier
PBN-R:782256