Is authentIcIty really Important? the case of archaeologIcal festIval vIsItors
PBN-AR
Instytucja
Wydział Finansów i Bankowości (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Książka
Tytuł książki
A Pathway for the New Generation of Tourism Reasearch
Data publikacji
2016
ISBN
9789892072173
Wydawca
Publikacja
Główny język publikacji
en
Tytuł rozdziału
Is authentIcIty really Important? the case of archaeologIcal festIval vIsItors
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
135-150
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,96
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
EATSA
Nazwa konferencji
Euro-Asia Tourism Studies Association
Początek konferencji
2016-06-26
Koniec konferencji
2016-06-30
Lokalizacja konferencji
Lizbona
Kraj konferencji
PT
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Cechy publikacji
Chapter in a book
Rozdział w książce
Inne
System-identifier
PBN-R:801125