Big Data: How to Gain Value for Organizations
PBN-AR
Instytucja
Wydział Ekonomii (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Książka
Tytuł książki
Online Proceedings of the 13th European, Mediterranean & Middle Eastern Conference on Information Systems (EMCIS)
Data publikacji
2016
ISBN
9789606897092
Wydawca
EMCIS
Publikacja
Główny język publikacji
angielski
Tytuł rozdziału
Big Data: How to Gain Value for Organizations
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
7-16
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,5
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
EMCIS
Nazwa konferencji
Online Proceedings of the 13th European, Mediterranean & Middle Eastern Conference on Information Systems
Początek konferencji
2016-06-23
Koniec konferencji
2016-06-24
Lokalizacja konferencji
Kraków
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
PX-586f3d1482ce119873d70c10