Effect of Trichoderma isolates on primordia formation of crossbred cultures of Agaricus bisporus (Lange) Imbach
PBN-AR
Instytucja
Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Progress in Plant Protection
ISSN
1427-4337
EISSN
2084-4883
Wydawca
Polskie Towarzystwo Ochrony Roślin
DOI
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
1
Strony od-do
106-110
Numer tomu
54
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
angielski
button mushroom
primordial
crossbred cultures
green moulds
polski
pieczarka dwuzarodnikowa
zawiązki owocników
kultury krzyżówkowe
zielone pleśnie
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
angielski
Treść
The aim of the studies was determination of Trichoderma effect on primordia formation of crossbred cultures of Agaricus bisporus. Isolates of two Trichoderma species originated from domestic mushroom farms, i.e. T. aggressivum f. europeaum and T. hamatum were used. The assessment of the primordia formation was carried out in glass cylinders of 600 cm3 volume and 10 cm diameter. It was found that both Trichoderma species influenced significantly the number of primordia formed by strains and crossbred cultures of A. bisporus. All the T. aggressivum f. europeaum isolates, i.e. T. 361, CBS115901 and T. agg. 29/15 drastically limited the primordia formation by Agaricus strains and crossbred cultures. It was demonstrated in the case of T. hamatum that isolate T. ham. 7/33 decreased the number of primordia to a much greater extent than the other two isolates T. ham.3/74 and T. ham. 9/11.
Język
polski
Treść
Celem badań było określenie wpływu różnych izolatów Trichoderma na wiązanie zawiązków owocników kilkunastu kultur krzyżówkowych Agaricus bisporus. Wykorzystano izolaty dwóch gatunków Trichoderma pochodzących z krajowych pieczarkarni: T. aggressivum f. europeaum oraz T. hamatum. Ocenę wiązania owocników przeprowadzono w cylindrach szklanych o pojemności 600 cm3 i średnicy 10 cm. Wykazano bardzo duży wpływ izolatów obu gatunków Trichoderma na ilość zawiązków owocników wytworzonych przez badane odmiany i kultury krzyżówkowe pieczarki. Izolaty T. aggressivum f. europeaum: T. 361, CBS115901 oraz T. agg. 29/15 powodowały drastyczne ograniczenie wiązania owocników przez odmiany i kultury krzyżówkowe pieczarki. W przypadku T. hamatum wykazano, że izolat T. ham. 7/33 w większym stopniu obniżał ilość wytworzonych zawiązków owocników niż dwa pozostałe izolaty T. ham. 3/74 oraz T. ham. 9/11.
Cechy publikacji
Agronomia
Inżynieria rolnicza
Agronomy
Agricultural engineering
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:695112
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych