Stanowisko pomiarów turbulencyjnych strumieni gazów cieplarnianych w Kopytkowie (Biebrzański Park Narodowy)
PBN-AR
Instytucja
Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Książka
Tytuł książki
Wybrane problemy pomiarów wymiany gazowej pomiędzy powierzchnią ziemi a atmosferą na terenach bagiennych. Doświadczenia trzyletnich pomiarów w Biebrzańskim Parku Narodowym
Data publikacji
2016
ISBN
9788394403904
Wydawca
Katedra Meteorologii i Klimatologii WNG UŁ
Publikacja
Główny język publikacji
polski
Tytuł rozdziału
Stanowisko pomiarów turbulencyjnych strumieni gazów cieplarnianych w Kopytkowie (Biebrzański Park Narodowy)
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
19-31
Numer rozdziału
2
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,6
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 8)
Pozostali autorzy
+ 7
Autorzy przekładu
(liczba autorów przekładu: 0)
Słowa kluczowe
polski
wymiana gazowa Ziemia-atmosfera
metody pomiarowe
gazy cieplarniane
Biebrzański Park Narodowy
angielski
surface-atmosphere gas exchange
measurement methods
greenhouse gases
Biebrza National Park
Open access
Tryb otwartego dostępu
Witryna wydawcy
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Streszczenia
Język
polski
Treść
Celem opracowania jest charakterystyka stanowiska pomiarowego turbulencyjnych strumieni gazów cieplarnianych zlokalizowanego w Środkowym Basenie Kotliny Biebrzańskiej w Biebrzańskim Parku Narodowym. Krótko scharakteryzowano warunki naturalne Środkowego Basenu ze szczególnym uwzględnieniem bezpośredniego otoczenia punktu pomiarowego. Szczegółowo opisano konfigurację systemu pomiarowego metodą kowariancji wirów z otwartą ścieżką pomiarową oraz charakterystyką pomiarów wolnozmiennych. Przedyskutowano problemy wyboru lokalizacji stanowiska pomiarowego strumieni turbulencyjnych w aspekcie założeń teoretycznych i możliwości praktycznych.
Język
angielski
Treść
The aim of the study is characteristic of the measurement site of the greenhouse gases fluxes. The site is located in the Central Basin of Biebrza Valley in Biebrza National Park. The natural environmental conditions of the Central Basin are presented with the focus on nearest neighborhood of the site. The configuration of the open-path eddy-covariance measurement system is described in detail as well as the low-respond sensors. Issues of the choice of eddy-covariance site in terms of the theoretical foundations of the method and practical limitations were discussed.
Cechy publikacji
discipline:Geografia
discipline:Geography
Chapter in a book
Rozdział w książce
Inne
System-identifier
PBN-R:771164