Ceramiczne zdobnictwo architektoniczne jako wyróżnik krajobrazu - studium przypadku rodzinnych ogrodów działkowych w Chodzieży
PBN-AR
Instytucja
Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego
ISSN
1896-1460
EISSN
2391-5293
Wydawca
Komisja Krajobrazu Kulturowego
DOI
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
32
Strony od-do
93-108
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
en
architectural detail
distinguishing mark of landscape
towns identity
allotment gardens
Chodzież
pl
detal architektoniczny
wyróżniki krajobrazu
tożsamość
miasta
krajobraz kulturowy
ogrody działkowe
Chodzież
Streszczenia
Język
polski
Treść
Celem artykułu jest identyfikacja zdobnictwa architektonicznego rodzinnych ogrodów działkowych w Chodzieży jako wyróżnika ich krajobrazu. Badania dowiodły obecności ceramicznych detali architektonicznych w 4 z 9 zbadanych ogrodów działkowych, których historia jest ściśle związana z chodzieskimi zakładami porcelany. Obecnie podważa się wartość artystyczną i estetyczną ceramicznych mozaik, przez co znikają one z polskiego krajobrazu kulturowego. Istnieje realne ryzyko, że w ciągu najbliższych kilkunastu lat tradycja ceramicznej mozaiki całkowicie przeminie. W obliczu takich tendencji, szczególnie istotne jest dokumentowanie przykładów stosowania ceramiki w architekturze jako świadectwa historii polskiej architektury II połowy XX w. Stanowią one wyróżnik krajobrazu wielu miast związanych z przemysłem ceramicznym budujący tożsamość ich mieszkańców.
Język
angielski
Treść
The paper aims to identify architectural ornamentation of family allotment gardens in Chodzież as their distinguishing mark of landscape. The research have proven the presence of ceramic architectural details in 4 of 9 researched allotment gardens, whose history is closely linked to the porcelain fabric in Chodzież. Unfortunately, where there are undermining artistic and aesthetic value of ceramic mosaics, what causes that they disappear from the Polish cultural landscape. There is real danger that in the next few years, tradition of ceramic mosaics entirely fade away. In the view of such trends is particularly important to document the examples of using ceramic in architecture as a testimony of Polish architecture history from the second half of the twentieth century. They are landscape differentiators of cities associated with ceramic industry, which build identity of their dwellers.
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
0000015973