Numerical modelling and simulation of road crash test with the use of advanced CAD/CAE systems
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Mechanicznej (Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Journal of KONBiN
ISSN
1895-8281
EISSN
Wydawca
Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
DOI
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
3
Strony od-do
95-108
Numer tomu
23
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,63
Słowa kluczowe
en
crash
LS-DYNA
PN-EN 1317
finite element method
pl
zderzenie
LS-DYNA
PN-EN 1317
metoda elementów skończonych
Streszczenia
Język
en
Treść
The paper presents the methodology of numerical modelling of road crash tests based on the selected vehicle-road barrier system using the possibilities of modern CAD /CAE computing systems for a numerical simulation process of the collision. Owing to these systems, thorough analysis of the process of collision, including the analysis of the stress and strain fields and energy consumption in the tested systems, is possible. It is possible to design and redesign virtually the barriers at a relatively low cost.
Język
pl
Treść
W artykule przedstawiono metodykę modelowania numerycznego drogowych testów zderzeniowych na przykładzie wybranego układu pojazd-drogowa bariera ochronna, z wykorzystaniem możliwości nowoczesnych systemów obliczeniowych CAD/CAE do numerycznej symulacji przebiegu zderzeń. Dzięki wykorzystaniu tych systemów możliwa jest dogłębna analiza procesu zderzenia, w tym analiza pól naprężeń, odkształceń oraz energochłonności badanych układów. Możliwe jest wirtualne projektowanie i przeprojektowywanie barier przy relatywnie niskich kosztach
Cechy publikacji
Budowa i eksploatacja maszyn
Transport
Machinery construction and operation
Transport
discipline:Budowa i eksploatacja maszyn
discipline:Mechanika
discipline:Machinery construction and operation
discipline:Mechanics
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:561328
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych