Analiza możliwości poprawy zdolności pokonywania przeszkód przez pojazdy wysokiej mobilności z napędem hydrostatycznym
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Mechanicznej (Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Logistyka
ISSN
1231-5478
EISSN
Wydawca
Instytut Logistyki i Magazynowania
DOI
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
3/2015
Strony od-do
907-915
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,41
Słowa kluczowe
pl
niezgodność kinematyczna
kontrola poślizgu
en
kinematic discrepancy
slip control
Streszczenia
Język
pl
Treść
W pracy przeprowadzono analizę prędkości poszczególnych kół pojazdu wysokiej mobilności podczas pokonywania wybranych przeszkód terenowych. Jako reprezentatywne wybrano pokonanie przeszkody typu krawężnik oraz podjazd. W oby przypadkach posłużono się modelem komputerowym pojazdu z napędem na 4 koła. W pierwszej kolejności przebadano proces pokonywania przeszkód przez pojazd niewyposażony w układ kontroli poślizgu. Zarówno podczas pokonywania krawężnika jak i nachylenia terenu pojazdu nie pokonał założonych przeszkód. Analizy wykazały powstawanie nadmiernego poślizgu na kołach przednich. Wyposażenie pojazdu w układ kontroli poślizgu pozwoliło na pokonanie wybranych przeszkód. W momencie powstania nadmiernego poślizgu kół przednich zostawały one obciążane momentem hamującym, co powodowało wzrost momentu napędowego generowanego przez pozostałe koła. W pracy wykazano brak istniejących rozwiązań kontroli poślizgu dla pojazdów wysokiej mobilności. Zaproponowano układ oparty o istniejące komponenty umożliwiający kontrolowanie poślizgu w czasie rzeczywistym.
Język
en
Treść
This paper shows analyses of wheels speed of high mobility vehicles during overcoming typical obstacles. As representative obstacles curb and land inclination were selected. In both cases the computer model of 4 wheel drive vehicle was used. Firstly, the process of overcoming obstacles was research by model without slip control system. The model of vehicle did not negotiate the obstacles and the analyses showed that the excessive slip appears on front wheel. After equipping model of vehicle with it was able to overcome obstacles. When slip on front wheel was excessive the slip control system generated braking torque. As a result torque generated by rear wheel was increased. This paper shows that there is no existing solution of slip control for high mobility vehicles. Hence, the slip control system based on existing components working in real time was proposed.
Cechy publikacji
Transport
Transport
discipline:Budowa i eksploatacja maszyn
discipline:Machinery construction and operation
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:609170