Analiza wpływu elastyczności taśmy pasa na bezpieczeństwo pasażerów autobusów (analiza przemieszczeń pasażerów)
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Mechanicznej (Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Logistyka
ISSN
1231-5478
EISSN
Wydawca
Instytut Logistyki i Magazynowania
DOI
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
Strony od-do
7106-7115
Numer tomu
4
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,40
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
pl
autobusy
siedzenia i pasy bezpieczeństwa
bezpieczeństwo pasażera
rozciągliwość pasów bezpieczeństwa
en
buses
seats and seat belts
passengers’ safety
elasticity of seat belts
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
Początek konferencji
Koniec konferencji
Lokalizacja konferencji
Kraj konferencji
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Streszczenia
Język
pl
Treść
The dynamic loads acting on bus passengers during a road accident depend on the properties of the personal protection system used, which is understood as the bus seat taken together with the accompanying seat belt.Usually, the bus seat adjustment systems are built to optimize the ride comfort, while no means are provided to adjust the personal protection systems. In consequence, the appropriate matching of the characteristics of a bus seat with the properties of the seat belt webbing becomes a matter of increasing importance during an accident. The influence of the elasticity of seat belt webbing on the kinematics of a bus passenger can be seen from the crash test results presented in this paper. For this issue to be best illustrated, a series of crash tests were prepared as a physical model of a frontal impact of a bus against an obstacle. An analysis of the test results has shown that even a small change in the elasticity of the seat belt webbing causes a considerable growth in dummy’s displacements in relation to the seat and, in consequence, in a higher risk of an impact of passenger’s head against the backrest of the seat ahead.
Cechy publikacji
Transport
Transport
discipline:Budowa i eksploatacja maszyn
discipline:Machinery construction and operation
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:638708