Analiza tendencji rozwoju konstrukcji układów napędowych ciągników rolniczych
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Mechanicznej (Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Logistyka
ISSN
1231-5478
EISSN
Wydawca
Instytut Logistyki i Magazynowania
DOI
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
Strony od-do
662-671
Numer tomu
1
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,45
Autorzy
Streszczenia
Język
pl
Treść
W artykule przedstawiono przegląd najnowocześniejszych rozwiązań konstrukcyjnych spotykanych w produkowanych obecnie ciągnikach rolniczych. Przeglądu dokonano głównie w zakresie układów napędowych ciągników średnich mocy, ze względu na największą liczbę sprzedaży tych maszyn w Polsce. W dalszej części pracy przedstawiono analizę sprzedaży nowych ciągników rolniczych na rynku polskim w latach 2013 i 2014. Dokonano klasyfikacji sprzedanych ciągników w zależności od rodzaju skrzyni biegów, sposobu realizacji kierunku jazdy do tyłu oraz całkowitej liczby przełożeń jazdy do przodu. Końcowym etapem opracowania jest wyszczególnienie grupy parametrów technicznych układu napędowego ciągników, które charakteryzują się największą liczbą sprzedaży na rynku polskim.
Język
en
Treść
This article presents an overview of the latest design solutions encountered in agricultural tractors produced today. The review has been made mainly for the drive systems of medium power tractors, because these type of machines are most often sold in Poland. The following part of this paper shows new tractors sales on the Polish market in 2013 and 2014. The classification was made based on the type of transmission, on how the reverse direction is implemented and on the total number of forward gears. The final part of the article aims to specify the technical parameters in tractors drive system, which are characterized by the highest sales figures in the Polish market.
Cechy publikacji
Transport
Transport
discipline:Budowa i eksploatacja maszyn
discipline:Machinery construction and operation
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:703662