Koncepcja mobilnego manipulatora przeznaczonego dla służb komunalnych
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Mechanicznej (Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Logistyka
ISSN
1231-5478
EISSN
Wydawca
Instytut Logistyki i Magazynowania
DOI
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
Strony od-do
654-661
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.36
Autorzy
Słowa kluczowe
pl
podstawy konstrukcji maszyn
przegub obrotowy
analiza MES
manipulator
en
base construction machinery
rotary joint
FEM analysis
manipulator
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
Początek konferencji
Koniec konferencji
Lokalizacja konferencji
Kraj konferencji
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Streszczenia
Język
pl
Treść
W artykule przedstawiona została koncepcja rozwiązania konstrukcyjnego mobilnego manipulatora będącego nośnikiem dla wymiennego osprzętu wykorzystywanego przez służby komunalne. Opracowana konstrukcja ma współpracować z ciągnikiem rolniczym, który będzie stanowił źródło napędu dla zewnętrznej pompy hydraulicznej, zasilającej wszystkie układy manipulatora i osprzętu. Jednym z istotnych wymagań zrealizowanych w pracy jest zapewnienie możliwości obrotu w osi ramienia manipulatora poprzez mechanizm śrubowy napędzany liniowym siłownikiem hydraulicznym. Podstawą do przygotowania opracowania było zapoznanie się z istniejącymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi napędów hydrostatycznych i innych stosowanych w manipulatorach mobilnych i stacjonarnych, na podstawie których sformułowano założenia konstrukcyjne i funkcjonalne dla projektowanej maszyny. W kolejnym etapie wykonano obliczenia wytrzymałościowe konstrukcji manipulatora, opracowano jego model geometryczny w programie Catia V5, który poddano analizie wytrzymałościowej metodą MES. Opracowanie zakończone zostało analizą kinematyczną modelu manipulatora z zamontowanym osprzętem, mającej na celu określenie maksymalnych prędkości liniowych wybranych elementów konstrukcji.
Język
en
Treść
The purpose of the manipulators is to implement specific functions of the human upper limb. There are two types of keypad functions: handling, performed by the gripper and a reach, pursued by the manipulator arm. The article proposes a draft of the mobile manipulator chich Works as a carrier for removable attachment used by utilities. All appliances have to work with the vehicle being an agricultural tractor, which will be the source of power for accessories by driving an external hydraulic pump supplying all propulsion systems manipulator and accessories. One of the essential requirements is to ensure the rotation axis manipulator arm by a screw mechanism driven by linear hydraulic actuators. The basis for the preparation of the project was to get acquainted with the existing design solutions hydrostatic drives and other keypads used in mobile and stationary, on the basis of assumptions that define the structural and functional for the proposed machine. In the next stage, tere were performed several constructional calculations of the manipulator thanks to which the geometric model was developed in the Catia V5. Then the model was used to analyze the strength of final element elaborated in the same program. The last step consisted kinematic model of the manipulator mounted implement, designed to determine the maximum linear velocity occurring in the extreme points of the structure.
Cechy publikacji
Transport
Transport
discipline:Budowa i eksploatacja maszyn
discipline:Machinery construction and operation
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:703669