Aspekty rozwojowe technik przyrostowych w zastosowaniach przemysłu maszynowego
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Mechanicznej (Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Przegląd Mechaniczny
ISSN
0033-2259
EISSN
2450-8209
Wydawca
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
DOI
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
Strony od-do
27-33
Numer tomu
5
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.32
Słowa kluczowe
pl
techniki przyrostowego wytwarzania szybka produkcja seryjna selektywne stapianie proszków
en
additive manufacturing rapid manufacturing selective laser melting
Streszczenia
Język
pl
Treść
Artykuł zawiera syntetyczny opis technik przyrostowego wytwarzania wyrobów (additive manufacturing), które są lub mogą być wykorzystywane w przemyśle maszynowym. Przedstawiono właściwości mechaniczne wytwarzanych elementów oraz wady i zalety stosowania różnych technik generatywnych. Opisano perspektywiczne techniki przyrostowe w aspekcie ich wykorzystania do wytwarzania pojedynczych elementów (rapid tooling) oraz produkcji seryjnej (rapid manufacturing) oraz tendencje rozwojowe każdej z nich. Szczególną uwagę poświęcono technice selektywnego stapiania proszków SLM (selective laser melting).
Język
en
Treść
The consistent description of incremental technology of additive manufacturing that are or can be used in engineering industry are presented in this article. Mechanical features of manufactured components and advantages and disadvantages of different generative techniques applications are discussed. The prospective incremental techniques in application for rapid tooling as well as rapid manufacturing and development forces each of them are described. The particular focus was on Selective Laser Melting.
Cechy publikacji
Budowa i eksploatacja maszyn
Mechanika
Machinery construction and operation
Mechanics
discipline:Budowa i eksploatacja maszyn
discipline:Machinery construction and operation
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:753084
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych