Infrastruktura przemysłowa, jako czynnik determinujący zagospodarowanie przestrzenne miasta Wałbrzycha na przykładzie dzielnicy Sobięcin i Gaj
PBN-AR
Instytucja
Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
Książka
Tytuł książki
Krajobraz jako nośnik idei. Ujęcie analityczne
Data publikacji
2014
ISBN
9788362673377
Wydawca
Uniwersytet Wrocławski
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Infrastruktura przemysłowa, jako czynnik determinujący zagospodarowanie przestrzenne miasta Wałbrzycha na przykładzie dzielnicy Sobięcin i Gaj
Rok publikacji
2014
Strony (od-do)
63-75
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,3
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
polski
infrastruktura przemysłowa
przestrzeń poprzemysłowa
Wałbrzych
zagospodarowanie przestrzenne
Streszczenia
Język
polski
Treść
Infrastruktura przemysłowa stanowi element dominujący w przestrzeni miast industrialnych i postindustrialnych. W pracy przedstawiono obecny plan zagospodarowania przestrzennego i strukturę własnościową gruntów w wybranych dzielnicach miasta Wałbrzycha na podstawie dokumentów planistycznych oraz badan terenowych. W wyniku analiz określono możliwości kształtowania nowych funkcji przestrzeni poprzemysłowej oraz atuty i szanse na wykorzystanie jej jako atraktora regionu.
Cechy publikacji
discipline:Architektura i urbanistyka
discipline:Budownictwo
discipline:Architecture and urban studies
discipline:Construction and building technology
Chapter in a book
Rozdział w książce
Inne
System-identifier
PBN-R:614233