Ekspresja kinaz PIM w klasycznym chłoniaku Hodgkina i pierwotnym chłoniaku śródpiersia z dużych komórek B zwiększa przeżywalność i uprzywilejowanie immunologiczne komórek nowotworowych
PBN-AR
Instytucja
Instytut Hematologii i Transfuzjologii
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Nowotwory Journal of Oncology
ISSN
0029-540X
EISSN
2300-2115
Wydawca
VM Media sp. z o.o. VM Group sp.k. Grupa Via Medica
DOI
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
Suplement 2
Strony od-do
45
Numer tomu
66
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
4 Kongres Onkologii Polskiej
Początek konferencji
2016-10-12
Koniec konferencji
2016-10-15
Lokalizacja konferencji
Łódź
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Cechy publikacji
Medycyna
Medicine
discipline:Medycyna
discipline:Medicine
Others citable
Inne o charakterze cytowalnym
Inne
System-identifier
PBN-R:789807