Języki designu. Paradygmaty przestrzeni projektowych
PBN-AR
Instytucja
Instytut Wzornictwa (Politechnika Koszalińska)
Informacje podstawowe
Rok publikacji
2015
Główny język publikacji
pl
Książka z rozdziałami
Przekład językowy
Ocena KEN
Edycja naukowa
Strony
171
Numer tomu
Seria wydawnicza
Numer w serii wydawniczej
Numer wydania
Wydawca
Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej
Miejsce wydania
Koszalin
ISBN
9788373653795
ISMN
ISSN
Mapa
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
9,00
Autorstwo oznaczone
Redaktorzy
(liczba redaktorów: 1)
Streszczenia
Język
pl
Treść
Jacek Ojrzanowski w artykule Design jako tekst kultury, nawiązując do tartuskiej szkoły semiotycznej, omawia produkty designu jako tekst kultury, równoważny dziełom stuki, muzyki czy literatury. Posługując się opisem synchronicznym i diachronicznym, ujmuje wzornictwo w granicach określonego systemu wartości funkcji i potrzeb nadawcy i odbiorcy oraz narzuca myślenie systemowe, warunkowane specyfiką kultury. Tymczasem Michajło Stankiewicz w artykule „Niehistoria” sztuki. Możliwość wprowadzenia nowej dyscypliny w szkołach artystycznych i designu, przyjmując semiotyczny punkt widzenia, proponuje odrzucenie tradycyjnej dydaktyki historii sztuki na rzecz nauczania modułowego, rozwijającego koncepcję Józefa Strzygowskiego. W obrębie (adiachronicznie ujmowanych) modeli stylistycznych całej światowej spuścizny artystycznej wyodrębnia pięć systemów, które dzieli na modele i struktury typologiczne. Ta metoda kodyfikacji ma jego zdaniem prowadzić do otrzymania logicznego i symbolicznego porządku formalnego artefaktów artystycznych. Oleg Bodnar w artykule Harmonia struktury architektonicznej koncentruje się na kwestii zgodności części w relacji do siebie i do całości, której omówienie opiera na przeciwstawieniu idei harmonii w antyku greckim i w okresie renesansu, by dojść do XX-wiecznych teorii proporcji (Le Corbusier). Przegląd ten służy autorowi do sformułowania konkluzji, iż filozof harmonii musi otworzyć się na nowe interpretacje rzeczywistości, które umożliwią pojawienie się w projektowaniu architektonicznym pełnej gamy wzorów geometrycznych. Iwona Mikołajczyk w Art design, wychodząc od analizy obiektów wzornictwa, wydziela projekty, które zostały podporządkowane czystej wartości estetycznej i technologii z pominięciem aspektu użyteczności. Ich afunkcjonalny charakter kieruje je już ku sztukom pięknym z uwagi na fakt, iż – jak one – stanowią niepowtarzalną formę, eksploatującą fizyczny potencjał tworzywa. Jako przedmioty bawią, prowokują odbiorcę, czasem komunikują pewne treści i inspirują, przede wszystkim jednak wymuszają określone reakcje estetyczne. I tylko jej podporządkowują swój byt.
Cechy publikacji
discipline:Sztuki projektowe
discipline:Design
Scholarly monograph Scholarly monograph is a thematically consistent, comperhensive scholarly treatise. In PBN, conference proceedings books are also considered scholarly monographs. If you are adding a conference proceedings book, please remember to mark also "Collective publication" and "Conference publication" checkboxes.
Monografia naukowa Monografia naukowa to spójne tematycznie, wyczerpujące opracowanie naukowe. W PBN za monografie naukowe uważane są również zbiorowe książki pokonferencyjne (tzw. conference proceedings). Jeśli dodajesz zbiorową książkę pokonferencyjną, pamiętaj o tym, by zaznaczyć również pola "Publikacja zbiorowa" oraz "Publikacja konferencyjna".
Inne
System-identifier
PX-562dfd1a81064cd9d993a10d