Pragnatyka tytułu w pryzmacie dzieł formistów polskich
PBN-AR
Instytucja
Instytut Wzornictwa (Politechnika Koszalińska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Estetyka i Krytyka
ISSN
1643-1243
EISSN
2353-723X
Wydawca
Instytut Filozofii, Uniwersytet Jagielloński
DOI
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
1
Strony od-do
93-111
Numer tomu
36
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,90
Autorzy
(liczba autorów: 13)
Pozostali autorzy
+ 12
Słowa kluczowe
angielski
formism
title
perception
meaning
plastic practice
art reception
the plastic sign
Streszczenia
Język
pl
Treść
Artykuł Iwony Mikołajczyk Pragmatyka tytułu artystycznego w kontekście dzieł formistów polskich stanowi kolejną próbę określenia funkcji tytułów stosowanych w praktyce plastycznej. Ujmując problem z punktu widzenia psychofizjologii widzenia i percepcji dzieł formistów, autorka wyodrębniła grupę stanowiącą odniesienie dla znaku plastycznego. W jej obrębie zawarła dzieła, których nazwy wskazują odbiorcy dominantę kompozycyjną: podmiot, przedmiot, scena (temat), genologia czy aspekt estetyczny. Drugą grupę stanowią tytuły pełniące funkcję dopełnienia dla znaku plastycznego, w trzeciej mieszczą się prace, których nazwy prowokują odbiorcę do (re)konstrukcji znaku plastycznego. Przeprowadzona kategoryzacja nie tyle charakteryzuje proces tworzenia, ile raczej wskazuje na rangę tytułu w procesie odbioru dzieła sztuki
Cechy publikacji
Filozofia
Historia sztuki
Philosophy
History of art
discipline:Historia sztuki
discipline:History of art
Original article
Original article presents the results of original research or experiment
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu
Inne
System-identifier
PX-5698855e810641ecf918efca