Capacity to Accumulate Thallium in Surface Microlayer of Water of Urban Ponds (north Poland)
PBN-AR
Instytucja
Wydział Biologii i Nauk o Środowisku (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
Książka
Tytuł książki
18th International Conference on Heavy Metals in the Environment. Abstract Book
Data publikacji
2016
ISBN
Wydawca
Universiteit Gent, Belgium
Publikacja
Główny język publikacji
en
Tytuł rozdziału
Capacity to Accumulate Thallium in Surface Microlayer of Water of Urban Ponds (north Poland)
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
91-92
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Słowa kluczowe
en
thallium
surface microlayer
pond
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
ICHMET
Nazwa konferencji
18th International Conference on Heavy Metals in the Environment (ICHMET)
Początek konferencji
2016-09-12
Koniec konferencji
2016-09-15
Lokalizacja konferencji
Ghent
Kraj konferencji
Belgia
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Cechy publikacji
discipline:Chemia
discipline:Ochrona środowiska – dziedzina nauk chemicznych
discipline:Chemistry
discipline:Environmental protection – field of chemical sciences
Abstract
Abstrakt
Inne
System-identifier
PBN-R:748222