Changes in fauna structure in dependence of the scale considering the example of Macrolepidoptera: Geometridae
PBN-AR
Instytucja
Wydział Biologii i Nauk o Środowisku (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
Książka
Tytuł książki
II-nd International extramural scientific-practical Conference "Current issues of biological science": Book of articles
Data publikacji
2016
ISBN
Wydawca
Nizhyn Gogol State University / НДУ імені Миколи Гоголя
Publikacja
Główny język publikacji
en
Tytuł rozdziału
Changes in fauna structure in dependence of the scale considering the example of Macrolepidoptera: Geometridae
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
141-150
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,7
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
en
SAR
Geometridae
Macroecology
pl
SAR
miernikowce
makroekologia
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
II-nd International extramural scientific-practical Conference "Current issues of biological science"
Początek konferencji
2016-04-08
Koniec konferencji
2016-04-08
Lokalizacja konferencji
Nizhyn
Kraj konferencji
Ukraina
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Streszczenia
Język
en
Treść
The paper presents Species Area Relationship, and especially parameter z for the Geometridae family (Macrolepidoptera) in division of regional (European) and local (Polish) scale. Each scale was divided into four parts East, West, North and South, to find out similarities and differences in the researched groups. The investigation was based on the widely available data of distributional checklists.
Cechy publikacji
discipline:Biologia
discipline:Ekologia
discipline:Biology
discipline:Ecology
Chapter in a book
Rozdział w książce
Inne
System-identifier
PBN-R:766900