Current perspective on the problem: legitimacy of research on movements of the rock mass in the area of the Jaskinia Niedźwiedzia in Kletno
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Książka
Tytuł książki
17th Czech-Polish Workshop : On Recent Geodynamics of the Sudeten and Adjacent Areas : Abstracts
Data publikacji
2016
ISBN
978-80-86433-63-9
Wydawca
ECON publishing, s.r.o.
Publikacja
Główny język publikacji
angielski
Tytuł rozdziału
Current perspective on the problem: legitimacy of research on movements of the rock mass in the area of the Jaskinia Niedźwiedzia in Kletno
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
16-16
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,10
Hasło encyklopedyczne
Słowa kluczowe
angielski
Rock mass movements
Levelling
Vertical movements
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
17th Czech-Polish Workshop "On Recent Geodynamics of the Sudeten and Adjacent Areas"
Początek konferencji
2016-10-20
Koniec konferencji
2016-10-22
Lokalizacja konferencji
Ramzová
Kraj konferencji
CZ
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
PX-5894c13f82ce32b37f1a208a