An attempt to determine conterporary height changes in Wrocław
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Książka
Tytuł książki
17th Czech-Polish Workshop : On Recent Geodynamics of the Sudeten and Adjacent Areas : Abstracts
Data publikacji
2016
ISBN
978-80-86433-63-9
Wydawca
ECON publishing, s.r.o.
Publikacja
Główny język publikacji
angielski
Tytuł rozdziału
An attempt to determine conterporary height changes in Wrocław
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
68-68
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,10
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 2
Słowa kluczowe
angielski
Round surface deformations, displacements
Wrocław
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
17th Czech-Polish Workshop "On Recent Geodynamics of the Sudeten and Adjacent Areas"
Początek konferencji
2016-10-20
Koniec konferencji
2016-10-22
Lokalizacja konferencji
Ramzová
Kraj konferencji
CZ
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Inne
System-identifier
PX-589855c982cecc3cf9292151