Comparing GPS Radio occultation observations with radiosonde measurements in the Australian region
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Książka
Tytuł książki
Earth on the Edge: Science for a Sustainable Planet : Proceedings of the IAG General Assembly, Melbourne, Australia, June 28 - July 2, 2011
Data publikacji
2014
ISBN
978-3-642-37221-6
Wydawca
Publikacja
Główny język publikacji
EN
Tytuł rozdziału
Comparing GPS Radio occultation observations with radiosonde measurements in the Australian region
Rok publikacji
2014
Strony (od-do)
51-57
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,39
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 9)
Pozostali autorzy
+ 8
Słowa kluczowe
Radio occultation
Atmospheric remote sensing
GPS
Radiosonde
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
Earth on the Edge: Science for a Sustainable Planet : IAG General Assembly
Początek konferencji
2011-06-28
Koniec konferencji
2011-07-02
Lokalizacja konferencji
Melbourne
Kraj konferencji
AU
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Data udostępnienia w sposób otwarty
Cechy publikacji
chapter-in-a-book
Inne
System-identifier
000051629