Zbiornik Mściwojów - ponad 10 lat prac badawczych i perspektywa dalszych badań
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Książka
Tytuł książki
Eksploatacja i oddziaływanie zbiorników nizinnych : Jeziorsko - 2013 : trzecia konferencja naukowo-techniczna ; Uniejów, 10-11 października 2013 r. / pod red. Bogdana J. Wosiewicza i Tomasza Kałuży ; Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych. Zarząd Oddziału w Poznaniu [et al.]
Data publikacji
2013
ISBN
978-83-63400-73-6
Wydawca
Bogucki - Wydawnictwo Naukowe
Publikacja
Główny język publikacji
PL
Tytuł rozdziału
Zbiornik Mściwojów - ponad 10 lat prac badawczych i perspektywa dalszych badań
Rok publikacji
2013
Strony (od-do)
18-19
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,11
Hasło encyklopedyczne
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
Eksploatacja i oddziaływanie zbiorników nizinnych : Jeziorsko - 2013 : trzecia konferencja naukowo-techniczna
Początek konferencji
2013-10-10
Koniec konferencji
2013-10-11
Lokalizacja konferencji
Uniejów
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
000052758