Prognozowanie zakresu pokrycia cieczą w procesie opryskiwania dla wybranej rośliny uprawnej
PBN-AR
Instytucja
Wydział Przyrodniczo-Technologiczny (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Książka
Tytuł książki
Aktualne problemy inżynierii biosystemów 2016
Data publikacji
2016
ISBN
978-83-7160-827-8
Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego
Publikacja
Główny język publikacji
polski
Tytuł rozdziału
Prognozowanie zakresu pokrycia cieczą w procesie opryskiwania dla wybranej rośliny uprawnej
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
38-45
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,5
Hasło encyklopedyczne
Słowa kluczowe
polski
Stopień pokrycia
Rozpylacz
Charakterystyka opryskiwanego
Opryskiwanie
angielski
Coverage
Nozzle
Sprayed characteristic
Spraying
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
V konferencja „Aktualne problemy inżynierii biosystemów”
Początek konferencji
2016-05-18
Koniec konferencji
2016-05-20
Lokalizacja konferencji
Poznań
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Cechy publikacji
rozdział w książce
Inne
System-identifier
PX-58495c6482ce87e761a1631f