Influence of different stimulators on yield of winter rapeseed
PBN-AR
Instytucja
Wydział Przyrodniczo-Technologiczny (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Książka
Tytuł książki
Prosperující olejniny 2013 : sborník konference s mezinárodní účastí ; 12. 12. 2013 ČZU v Praze, 13. 12. 2013 Větrný Jeníkov ; Česká Zemědělská Univerzita v Praze = Prosperous Oil Crops 2013 : Proceedings of the Conference with International Participation ; 12. 12. 2013 CULS Prague 13. 12. 2013 Větrný Jeníkov ; Czech University of Life Sciences Prague
Data publikacji
2013
ISBN
978-80-213-2420-6
Wydawca
Publikacja
Główny język publikacji
CS
Tytuł rozdziału
Influence of different stimulators on yield of winter rapeseed
Rok publikacji
2013
Strony (od-do)
79-82
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,1
Hasło encyklopedyczne
Słowa kluczowe
Řepka ozimá
Stimulator
Yield
Výnos
Stimulátor
Winter rapeseed
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
Prosperující olejniny 2013
Początek konferencji
2013-12-12
Koniec konferencji
2013-12-13
Lokalizacja konferencji
Praga, Větrný Jeníkov
Kraj konferencji
CZ
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
1
Data udostępnienia w sposób otwarty
Cechy publikacji
communique
Inne
System-identifier
000052542