Distribution and accumulation of nutrients in the final yield of three oil flax types
PBN-AR
Instytucja
Wydział Przyrodniczo-Technologiczny (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Książka
Tytuł książki
XVII. International Plant Nutrition Colloquium and Boron Satellite Meeting Proceedings Book (2013) ; Istanbul, Turkey : Sabanci University, 2013
Data publikacji
2013
ISBN
978-605-4348-62-6
Wydawca
Publikacja
Główny język publikacji
EN
Tytuł rozdziału
Distribution and accumulation of nutrients in the final yield of three oil flax types
Rok publikacji
2013
Strony (od-do)
447-448
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,11
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
XVII. International Plant Nutrition Colloquium and Boron Satellite Meeting
Początek konferencji
2013-08-19
Koniec konferencji
2013-08-22
Lokalizacja konferencji
Istanbul
Kraj konferencji
TR
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
000053131