Analiza parametrów rozrodu, wydajności i składu mleka krów ras polskiej czerwonej, polskiej czerwono-białej oraz polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czerwono-białej
PBN-AR
Instytucja
Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Książka
Tytuł książki
Rolnictwo XXI wieku – problemy i wyzwania 2016
Data publikacji
2016
ISBN
978-83-945311-0-2
Wydawca
Idea Knowledge Future
Publikacja
Główny język publikacji
polski
Tytuł rozdziału
Analiza parametrów rozrodu, wydajności i składu mleka krów ras polskiej czerwonej, polskiej czerwono-białej oraz polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czerwono-białej
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
212-223
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,5
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Słowa kluczowe
polski
Bydło
Płodność
Wydajność i skład mleka
angielski
Cattle
Fertility
Milk yield and composition
Open access
Tryb otwartego dostępu
Witryna wydawcy
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne-Bez utworów zależnych
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Cechy publikacji
Rozdział w książce
Inne
System-identifier
PX-58492b5782ce87e761a160f9