Czynniki decydujące o powodzeniu programu immunoprofilaktyki chorób narządu oddechowego cieląt w fermach bydła mlecznego
PBN-AR
Instytucja
Wydział Medycyny Weterynaryjnej (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Książka
Tytuł książki
Noworodek a środowisko. (Cz. 11) Czynniki wpływające na wzrost i rozwój cieląt
Data publikacji
2016
ISBN
978-83-927907-6-1
Wydawca
Katedra Immunologii, Patofizjologii i Prewencji Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu ; Sekcja Neonatologii Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych
Publikacja
Główny język publikacji
polski
Tytuł rozdziału
Czynniki decydujące o powodzeniu programu immunoprofilaktyki chorób narządu oddechowego cieląt w fermach bydła mlecznego
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
7-15
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,50
Hasło encyklopedyczne
Cechy publikacji
rozdział w monografii
Inne
System-identifier
PX-58a1d52dd5deb89f5f8ad2fb